ambulance

tradiční čínské medicíny

Zdravý člověk má tisíc přání a nemocný jen jedno.

Být zdravý, aby mohl mít tisíc přání.

naše služby

akupunktura

Učení o meridiánech vytváří osnovu pro provádění téměř všech léčebných metod čínské medicíny. Obzvláště důležité je pro akupunkturu. Praktikám akupunktury poskytuje nauka o síti drah Qi nepřeberné množství kombinací léčebných postupů, přičemž jejich základní princip je v podstatě stejný - zharmonizovat Qi v drahách.

fytoterapie

Mimo systém meridián nestojí ani fytoterapie. Účinné látky z léčivých drog mohou působit jenom pokud se dostanou až na patřičná místa, což se podle čínské medicíny děje právě po drahách Qi.
U tisíců bylin i léčebných prostředků nerostlinného původu je určena jejich povaha, léčebné účinky, ale i příslušnost k drahám, tj. do které dráhy vstupují jejich účinné látky po strávení. Podle této vlastnosti se potom drogy vybírají a kombinují.

moxování

Moxování je pak ovlivňování těchto akupunkturních drah (meridián) teplem o specifické frekvenci.

“Vyslechneme vás s vrozenou empatií a ošetříme s laskavou péčí”

Martin Šulc

O TČM

„Chceš-li, aby strom řádně vzrostl, musíš zpevnit jeho kořeny. Přeješ-li si, aby voda proudila daleko, musíš pročistit její prameny.“

Tento citát dobře vystihuje princip léčby podle tradiční čínské medicíny. Jejím cílem je najít příčinu nemoci a vykořenit ji z organizmu, aby se mohl obnovit přirozený  harmonický stav, který se rovná dobrému zdraví.

CHCETE SE OBJEDNAT?

Máte-li jakékoli dotazy nebo se chcete rovnou objednat, pište nebo volejte na kontakty uvedené níže.

provozovatel webu:       Martin Šulc
provozovatel webu: Martin Šulc

podnikající jako OSVČ, adresa sídla: 413 01, Záluží 55, IČO: 86768425
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Roudnice nad Labem