naše služby

Vstupní vyšetření - diagnostika

    Tělo i duše každého pacienta jsou jedinečné a proto je uplatnění individuální přístupu u každého pacienta naprostou nezbytností.

    Tradiční čínská medicína však zároveň přistupuje z principu ke zdravotnímu stavu pacienta celostně. Bere tedy proto v úvahu činnost všech vnitřních orgánů, emoční prostředí, zdravotní anamnézu a celkovou konstituci pacienta. Při jakékoliv tělesné či duševní disharmonii nejde tedy pouze o zaléčení daného problému, ale především hledání a nalezení jejích kořenů. Tak, aby se tělo opět mohlo dostat do rovnováhy a dokázalo si ji rovněž dlouhodobě udržet.
     Velmi důkladné a podrobné posouzení všech těchto kritérií, je tedy naprosto nezbytné pro přesnou diagnózu a následný plán úspěšné léčby. 

     Tomu odpovídá i samotná délka tohoto vstupního vyšetření, které trvá obvykle přibližně dvě hodiny.

vstupní vyšetření včetně první akupunktury – dospělí - 1.400 Kč

vstupní vyšetření včetně první akupunkturyděti (studenti) - 1.000 Kč

Akupunktura

    Stáří této léčebné metody se nedá stanovit přesně, ale předpokládá se, že má kořeny již v době kamenné. První objevené akupunkturní jehly byly vyrobené z kostí a jejich předpokládaný věk je 7000 let. Její podrobný popis pak najdeme již v jednom z nejstarších děl čínské medicíny, ve Vnitřním kánonu Žlutého císaře, který pochází z poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem. Největšího rozvoje se pak tato metoda dočkala v 7. století v Číně, kde byla uznána samostatným léčitelským oborem.

    Principem akupunktury je ovlivňování nebo, lépe řečeno, náprava toku životní energie (Qi) v těle. To se děje vpichem jehly do tak zvaných akupunkturních bodů. Akupunkturní body jsou specifická místa na těle,
kde se tato životní energie Qi koncentruje a vystupuje blíže k povrchu.

    Terapeut napíchne do akupunkturního bodu jehlu a je tak schopen s energií Qi různě pracovat. Dokáže ji doplňovat či vypouštět, uvolňovat – pokud je zablokovaná, nebo jejím prostřednictvím ovlivňovat fungování vnitřních orgánů. Touto manipulací se pak snaží uvést tělo a duši do původní přirozené rovnováhy.

    Ve staré Číně se používaly akupunkturní jehly z různých materiálů. Včetně stříbra a zlata. Dnes většina akupunkturistů používá jednorázové jehly z chirurgické oceli. Asi nejčastěji používaná jehla má průměr pouhých 0,22 mm a pro akupunkturu dětí se používají jehly ještě slabší. 

    Akupunkturu lze provádět jako zcela samostatnou léčebnou metodu, ale většinou je pro lepší účinnost a v zájmu rychlejší úpravy zdravotního stavu kombinována s fytoterapií a některými dietními opatřeními.

akupunktura - kontrola – dospělí - 750 Kč

akupunktura - kontrola - děti (studenti) - 400 Kč

Moxování a baňkování

     Podle dvanácté kapitoly starobylé Vnitřní knihy
Žlutého císaře
 (Nej-ťing Su-wen) se moxování zrodilo na severu Číny, kde obyvatelé byli živi zejména zemědělstvím orientovaným na chov domácích zvířat. Protože se jedná o chladné, hornaté a větrné severní oblasti, bylo třeba využívat k ohřevu často oheň. Chlad, živobytí v kočovných táborech a každodenní příjem chladného tučného mléka vedly k zdravotním obtížím, které ustupují při prohřátí organismu. Zejména se jednalo o břišní bolesti a roztažení břicha z chladu.

Díky shromažďování zkušeností generacemi čínských lékařů byly postupně položeny základy terapii moxování a baňkování, a tak od dávných dob jsou tyto metody spolu s akupunkturou základními součástmi tradiční čínské medicíny.

     Mezi nimi proslul lékař Zhang Zhong Jing (150 – 219 n. l.), který se ve svém díle Pojednání o zranění chladem a dalších nemocech (Shang Han Za Bing Lun) kromě jiného zabývá metodami akupunktury i moxování a zdůrazňuje právě kombinování akupunktury a moxování s tradičními čínskými bylinkami.

moxování a baňkování - kontrola – dospělí - 750 Kč

moxování a bankování - kontrola - děti (studenti) - 400 Kč

S čím vám můžeme pomoci...

bolesti pohybového aparátu

bolesti kloubů (revma)

únava, stres a nespavost

hypertenze, arytmie

psychické obtíže

potíže s imunitou

gynekologické potíže

hormonální problémy

neplodnost

alergie, astma a dýchací problémy

kožní obtíže

bolesti hlavy, migrény

autoimunitní onemocnění

trávicí obtíže

urologické problémy

obezita a nadváha

chřipka a nachlazení

a další – nebojte se zeptat…